METALVIS SLOVAKIA, s.r.o – spojovací materiál, hutnícky materiál, kotviaca technika

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky predaja spoločnosti Metalvis Slovakia s.r.o.

1. Tovar je možné objednať písomne na našom obchodnom oddelení /e-mail,fax/. Objednávka musí obsahovať presnú špecifikáciu požadovaného tovaru, množstvo, termín a spôsob dodávky a adresu miesta dodania prepravnou službou. Objednávky sú záväzné po potvrdení obchodným oddelením dodávateľa. Cenové ponuky sú obojstranne záväzné len na základe potvrdenia obidvoch zmluvných strán.
2. Ceny uvedené v našom cenníku sú informatívne. Dodávateľ si vyhradzuje právo ich úprav.
3. Tovar je pripravený pre odberateľa v cenách sklad rampa dodávateľa. V našich cenách je zahrnuté balenie do krabičiek /100 – 2 500ks/, kartónové krabice, palety, fólie. Pri odbere menšieho počtu kusov ako je počet kusov v balení účtujeme prirážku rozbalovania vo výške 40% z ceny. Minimálna cena jednej položky po rozbalení je 1,- €.
4. Ak nie je stanovené inak, vyžaduje dodávateľ platbu pri odbere v hotovosti alebo prevodným príkazom.
5. Ak ide o zjavnú a dodávateľom uznanú vadu tovaru, prípadne o tovar, ktorý nie je v súlade s danými normami, je reklamácia vybavená do 48 hodín výmenou tovaru. V prípade spornej závady, ktorá si vyžaduje vyjadrenie výrobného závodu, je termín vybavenia reklamácie 30 dní. Vrátenie tovaru, ktorý bol dodaný v súlade s požiadavkou odberateľa, nie je reklamácia a preto si dodávateľ vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 20% z hodnoty vráteného tovaru.
6. Spotrebiteľské malé balenie /krabičky/ je balené v tolerancii 3%, veľké priemyselné balenie 5% /zahrňuje toleranciu elektronických váh/.
7. Dodávateľ zostáva majiteľom dodaného tovaru od dňa dodania až do jeho úplného zaplatenia vo výške uvedenej na danej faktúre a vyhradzuje si právo v prípade nezaplatenia odobrať tovar a vymáhať náklady s tým spojené.

Cenové podmienky
1. Ceny v cenníku sú uvedené za sto kusov bez DPH.
2. Odber materiálu z nášho skladu v Považanoch alebo z prevádzok je možný nasledujúcimi spôsobmi:
a) osobným odberom
b) zaslanie zásielkovou službou TEN EXPRES, UPS príp.si zákazník môže zvoliť vlastnú prepravnú spoločnosť. Cena za dopravu, na základe zmluvy s našou zásielkovou spoločnosťou sa účtuje vo výške 0,10 € / 1kg, najmenej však 5,98 €.
c) vozidlom dodávateľa, kde účtujeme balné vo výške 5% z fakturovanej sumy, minimálne však 3,30 €.
Ceny za dopravu sú bez DPH.

Pri odbere materiálu za cenníkové ceny nad 200,-eur bez DPH je doprava zdarma.
V prípade cenových ponúk je cena dopravného účtovaná osobitne.

3.Pri odbere materiálu v sume do 100,-eur bez DPH platba v hotovosti, alebo dobierkou.