Stúpanie metrických závitov

Závit     základné    stúpanie
závitu(P) jemné
stúpanie
závitu(P) jemné
stúpanie
závitu(P) jemné
M1,6 0,35 M1,6×0,2
M2 0,4 M2x0,25
M2,5 0,45 M2,5×0,35
M3 0,5 M3x0,35
M3,5 0,6 M3,5×0,35
M4 0,7 M4x0,5
M5 0,8 M5x0,5
M6 1 M6x0,5
M8 1,25 M8x1
M10 1,5 M10x1,25 M10x1
M12 1,75 M12x1,25 M12x1,25 M12x1
M14 2 M14x1,5 M14x1
M16 2 M16x1,5 M16x1
M18 2,5 M18x1,5 M18x1
M20 2,5 20×1,5 M20x1,25 M20x1
M22 2,5 M22x1,5 M22x1,25 M22x1
M24 3 M24x2 M24x1,25 M24x1
M27 3 M27x1,5 M27x1
M30 3,5 M30x1,5 M30x1
M33 3,5 M33x2 M33x1,25
M36 4 M36x3 M36x2 M36x1,5
M39 4 M39x3 M39x2 M39x1,5
M42 4,5 M42x3 M42x2 M42x1,5
M45 4,5 M45x3 M45x2 M45x1,5
M48 5 M48x3 M48x2 M48x1,5
M52 5 M52x3 M52x2
M56 5,5 M56x4 M56x3 M56x2
M60 5,5 M60x4 M60x2 M60x1,5
M64 6 M64x4 M64x2 M64x1,5
M68 6 M68x4 M68x2
M72 6 M72x4 M72x2
M76 6 M76x4 M76x2
M80 6 M80x4 M80x2
M90 6 M90x4 M90x2
M100 6 M100x4 M100x2