Použitie hmoždiniek a kotiev

Typ Betón B25 Kameň Tehla plná Tvárnica plná Tehla dutá Tvárnica vápenno-piesková dutá Tvárnica betónová odľahčená Sádro-
kartón
stavebné
nylónová
roztváracia
APR
APS
ENP
ES
ETAF
ETCD
ETHD
ETNF
ETO
ETPV
TPF4
TPFC
TANIEROVÁ
UCX
EFPM
ETFP
ETKD
FL
LE
LME
PKE